II kolokvijum iz predmeta Poresko pravo će se održati 12.06.2015. sa početkom u 12 sati.