Predavanja i konsultacije iz predmeta Pravna istorija i Rimsko pravo u sredu, 6. marta 2019. godine, neće se održati zbog sprečenosti profesora. Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.