U skladu sa tendencijom jačanja i unapređenja kvaliteta i efikasnosti  servisa elektronske uprave na lokalnom nivou, grupa studenata treće i četvrte godine Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum, studijskog programa Poslovna informatika, sprovela je istraživanje u oblasti komunalnih usluga grada Valjeva. Istraživanje je sprovedeno putem Ankete u kojoj su građani Valjeva izneli svoje mišljenje o komunalnim problemima sa kojima se susreću.

Anketa, koja je bila anonimna i dobrovoljna, fokusirana je na vrste komunalnih problema, način prijave, brzinu odgovora, efikasnost u rešavanju problema i slično.  Analiza dobijenih rezultata ukazuje na to da su građani na prodručju Valjeva, procentualno izraženo, u većem broju nezadovoljni kvalitetom pružanja komunalnih usluga kao i brzinom rešavanja problema u ovoj oblasti. Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu uvođenja integrisanog sistema koji objedinjuje rad svih javnih preduzeća u gradu i omogućava rešavanje problema i zahteva građana.

vest

Imajući u vidu navedeno, u saradnji sa nadležnim službama Gradske uprave, studenti su, u okviru Studijske prakse pod mentorstvom doc. dr Biljanom Tešić, osmislili rešenje i započeli izradu Internet aplikacije za prijavu komunalnih problema iz domena javnih komunalnih preduzeća. Aplikacija ima za cilj da na nov, moderan i funkcionalan način, lakše, brže i efikasnije rešava svakodnevne probleme građana Valjeva i prigradskih naselja, tako što će im omogućiti da prijave probleme u oblasti komunalnih usluga. Istovremeno, služi efikasnijem funkcionisanju lokalne samouprave i uspostavljanju njene saradnje sa javnim preduzećima, kao i bolje saradnje na relaciji lokalna samouprava – građani. Ceo sistem je osmišljen kao servis e-uprave koji bi građanima bio na usluzi i raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.