Nastava u zimskom semestru 2015./2016. školske godine za studente viših godina studija počinje 12. oktobra. Raspored predavanja će blagovremeno biti istaknut na oglasnim tablama i sajtu fakulteta.