Nastava u akademskoj 2015/2016. godini:

  •  za studente prve godine studija svih fakulteta počinje u ponedeljak, 28. septembra 2015. godine.
    Satnica svečanog prijema brucoša kao i raspored nastave će biti naknadno objavljeni.
  • za studente viših godina studija svih fakulteta počinje u ponedeljak, 12. oktobra 2015. godine.

Raspored nastave će biti naknadno objavljen.