Overa zimskog semestra od 08.01.2015-14.01.2015.

Prijava ispita za januarski ispitni rok od

14.01.2015 do 16.01.2015

Januarski ispitni rok traje

19.01.2015 do 31.01.2015

Prijava ispita za februarski ispitni rok

29.01.2015 30.01.2015

Februarski ispitni rok traje od

02.02.2015 do 14.02.2015