Overa semestra i prijava ispita u Junskom ispitnom roku trajaće od 20.05-1.06.2022. godine.
Junski ispitni rok trajaće od 13-25. juna 2022. godine.

Prijava ispita u Julskom ispitnom roku trajaće od 27-30. juna 2022. godine.
Julski ispitni rok trajaće od 4-16. jula 2022. godine.

Rasporedi ispita u Junskom i Julskom roku istaknuti su na stranici Raspored ispita.