Overa letnjeg semestra  počinje 01.06.2020. i traje do 05.06.2020.

Prijava ispita za junski ispitni rok je od 04.06.2020. do 11.06.2020.
Junski ispitni rok traje od 15.06.2020. do 26.06.2020.
Prijava ispita za julski ispitni rok je od 26.06.2020 do 30.06.2020.
Julski ispitni rok traje od 02.07.2020. do 15.07.2020.

 

Prijava ispita u roku je 700 dinara, van roka 1.500 dinara, a na dan ispita 3.000 dinara.