Studijski program TURIZAM I HOTELIJERSTVO na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, odnosno osam semestara, na kojima se stiče 240 ESPB.

Ovaj studijski program omogućava studentima sticanje teorijskih i praktičnih znanja o funkcionisanju turističkog i hotelijerskog menadžmenta kod nas, u Evropskoj uniji i celom svetu. Cilj je da studenti steknu neophodna znanja o savremenim poslovnim koncepcijama kao što su menadžment, marketing i druge, kao i da ovladaju svim tehnikama i veštinama koje će im obezbediti odgovarajuću kompetentnost za obavljanje brojnih poslova u ovoj oblasti.

Studijski program pruža potrebna i aktuelna znanja iz širokog područja turizma i hotelijerstva, kao i osnovu za dalje usavršavanje kako bi studenti po završetku studija bili spremni da preuzmu aktivnu ulogu u daljem razvoju turizma i hotelijerstva, kako u našoj zemlji, tako i van nje.

Usvajanje metodoloških, osnovnih ekonomskihi drugih naučnih disciplina, kao i izučavanjem naučno-stručnih i stručno-aplikativnih grupa predmeta na studijskom programu TURIZAM I HOTELIJERSTVO, studentima se omogućuje uspešno i samostalno obavljanje poslova iz ove delatnosti. To uključuje sticanje teorijskih i stručnih znanja potrebnih za obavljanje upravljačkih, rukovodilačkih, istraživačkih, analitičkih i brojnih drugih poslova u svim subjektima koji direktno ili indirektno učestvuju u razvoju turizma u našoj zemlji kao i u drugim zemljama.

Student po završetku studijskog programa TURIZAM I HOTELIJERSTVO je osposobljen, odnosno stekao je kompetencije za obavljanje sledećih konkretnih poslova:

  • rukovodilac u hotelskom preduzeću ili pojedinim njegovim delovima,
  • rukovodilac u turističkoj agenciji ili njenim organizacionim delovima,
  • istraživač-saradnik u preduzećima turističke i srodne privrede kao i u drugim organizacijama na raznim nivoima,
  • saradnik na poslovima iz oblasti turizma u javnom sektoru,
  • saradnik-organizator javnih skupova i manifestacija,
  • saradnik za poslove marketinga u turističkom preduzeću ili javnom sektoru,
  • nastavnik u odgovarajućim stručnim školama,
  • saradnik u osiguravajućim kompanijama, bankama, saobraćajnim i trgovinskim preduzećima
  • saradnik u marketinškim i konsultantskim agencijama iz oblasti turizma.

 

U okviru studijskog programa Turizam i hotelijerstvo su omogućene tri studijske opcije. Svaku od njih odlikuje niz predmeta kojima svoje interesovanje usmeravate ka odgovarajućim oblastima izučavanja. Odabir jedne od njih podrazumeva i odgovarajuće predmete u okviru spiska predmeta datih ispod. Više detalja se može pogledati na stranama svake studijske opcije:

 

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Spisak predmeta na studijskom programu

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantiativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Računovodstvo 8
6 Ekonomika turizma 8
7 Poslovna komunikacija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Menadžment 8
2 Marketing 8
3 Turizam i prostor 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Marketing usluga 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 I3 Izborni predmet 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 1 6
2 Nemački jezik 1 6
3 Multimedija 6
4 Poslovne veštine 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Organizaciono ponašanje 8
2 Softveri u hotelijerstvu 8
3 Geografija zdravlja 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Primenjeni informacioni sistemi – proizvodni sektor 8
2 Primenjeni informacioni sistemi – uslužni sektor 8
Naziv predmeta ESPB
1 Poslovno pravo 8
2 Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja 8
3 Hotelsko poslovanje 8
4 Engleski jezik 3 6
5 Ishrana i zdravlje 8
6 Menadžment turističke destinacije 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 2 6
2 Nemački jezik 2 6
3 Grafički dizajn 6
4 Osnove projektnog planiranja 6

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Edukativna rekreacija u turizmu 8
2 Digitalni turizam 8
3 Holistička medicina 8
Naziv predmeta ESPB
1 Preduzetništvo 8
2 Turizam i zdravlje 8
3 I6 Izborni predmet 8
4 Studijska praksa 6
5 Investiranje 8
6 Menadžment prirodnih i kulturnih resursa 8
7 I7 Izborni predmet 8
8 I8 Izborni predmet 6

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja iz turizma 8
2 Izborna praktična istraživanja iz hotelijerstva 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Organizovanje i upravljanje manifestacijama 8
2 Rizort i SPA menadžment 8
3 Međunarodni zdravstveni menadžment 8
4 Španski poslovni jezik 8
5 Nemački poslovni jezik 8

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – finansije 6
2 Poslovne simulacije – marketing i menadžment 6