Studijski program EKONOMIJA, sa modulima FINANSIJE I BANKARSTVO i RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, je namenjen studentima zainteresovanim za proučavanje teorijskih i praktičnih aspekata o funkcionisanju bankarskog sistema i finansijskog menadžmenta, računovodstvenih i revizorskih poslova, kod nas i u Evropskoj uniji.

Studenti na studijskom programu EKONOMIJA razviju sposobnosti i kompetencije za kreativno rešavanje problema i donošenje strategijsko-operativnih odluka iz oblasti finansija, bankarstva, računovodstva i revizije.

Cilj modula RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, u okviru studijskog programa EKONOMIJA, je da omogući studentima da usvoje i obogate svoje teorijsko znanje iz oblasti računovodstva i revizije i da steknu početna iskustva i veštine iz tih oblasti, kao i da ovladaju informacijama i poslovnim alatima koji se mogu odmah primeniti u bilo kojoj organizaciji ili poslovnom okruženju. Ovaj modul omogućava studentima sticanje veština i znanja potrebnih za obavljanje poslova interne revizije, računovodstvene i revizijske forenzike, evaluacije i rizika, a pruža im i osnove za početak priprema za polaganje za međunarodne sertifikate kod IIA (Globalnog Instituta internih revizora).

Studenti će se upoznati sa primenom softvera CaseWare, koji u svom poslovanju koristi većina revizorskih kuća.

caseware

Pored mogućnosti da obavlja poslove računovođe za mala, srednja i velika privredna društva, student koji završi ovaj modul moći će da obavlja i poslove:

  • investicionog savetovanja,
  • internog i eksternog revizora (uz naknadno sticanje odgovarajućeg profesionalnog zvanja),
  • finansijske analize,
  • procenjivača,
  • edukacije kadrova za poslove u vezi sa računovodstvom i računovodstvenom regulativom.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Spisak predmeta na modulu Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantiativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Računovodstvo 8
6 Osnove finansija 8
7 Poslovna komunikacija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Menadžment 8
2 Marketing 8
3 Upravljačko računovodstvo 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Poslovne finansije 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 I3 Izborni predmet 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 1 6
2 Nemački jezik 1 6
3 Marketing usluga 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Baze podataka 8
2 Multimedija 8
3 Građansko i stvarno pravo 8
4 Poslovne veštine 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Primenjeni informacioni sistemi – proizvodni sektor 8
2 Primenjeni informacioni sistemi – uslužni sektor 8
Naziv predmeta ESPB
1 Poslovno pravo 8
2 Korporativne finansije 8
3 Menadžment finansijskih Institucija 8
4 Engleski jezik 3 6
5 Računovodstvena regulativa i MRS 8
6 Finansijsko izveštavanje 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Španski jezik 2 6
2 Nemački jezik 2 6
3 Ishrana i zdravlje 6

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Finansijska tržišta i posrednici 8
2 Računarske mreže 8
3 Internet kao poslovno okruženje 8
4 Osnove projektnog planiranja 8
Naziv predmeta ESPB
1 Preduzetništvo 8
2 Revizija 8
3 I6 Izborni predmet 8
4 Studijska praksa 6
5 Investiranje 8
6 Interna revizija 8
7 I7 Izborni predmet 8
8 I8 Izborni predmet 6

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja iz računovodstva 8
2 Izborna praktična istraživanja iz revizije 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Javne finansije 8
2 Poresko pravo 8
3 Španski poslovni jezik 8
4 Nemački poslovni jezik 8

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – finansije 6
2 Poslovne simulacije – marketing i menadžment 6