Rezultate III kolokvijuma iz predmeta Osnovi računarske tehnike, kao i predlog konačnih ocena za studente koji su radili III kolokvijum, možete pogledati u sledećem dokumentu: Rezultati ORT III-kol-2015.