U dogovoru sa studentima, određen je termin polaganja ispita iz predmeta Operativni sistemi. U četvrtak, 30. aprila u 11 časova na ispitu se može polagati praktični i teorijski deo.