Poštovane koleginice i kolege,

nastava u zimskom semestru školske 2020/2021. godine za studente svih godina studija počinje u ponedeljak, 28. septembra 2020. godine.

Nastava će se odvijati kombinovanom metodom – onlajn i uz prisustvo studenata na Fakultetu uz sve preporučene mere zaštite prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Osnova rada će biti stranice predmeta i platforma/aplikacija Google Handouts Meet. U nastavku se nalaze detaljna uputstva i video uputstva za korišćenje alata Handouts Meet. 

  • Za realizaciju nastave elektronskim putem predviđen je softver Hangouts Meet. Za upotrebu ovog sistema potreban je Gmail nalog. Na sledećim linkovima postavljeni su video tutorijali vezani za platformu Google Hangouts Meet koje su napravile kolege sa Univerziteta Singidunum iz Beograda.

Tutorijal namenjen nastavnicima   

Tutorijal namenjen studentima   

 

  • Nastava (predavanja i vežbe) će se odvijati prema definisanom rasporedu. Profesor će predavanje držati koristeći navedeni softver, a studenti će biti u mogućnosti da nastavu prate od kuće, nakon čega će nastavnik postaviti snimak predavanja na stranice predmeta.
  • U navedenom tutorijalu je i uputstvo za održavanje online časa u realnom vremenu. Ovaj način će posebno biti koristan za usmene odbrane projekata i ispita, kao i za održavanje interaktivne nastave.
  • Stranice predmeta, predstavljaju jedan od glavnih načina informisanja studenata za dati predmet. Ako profesor ili asistent ima dodatni video materijal (snimljen od ranije ili ima svoje materijale na YouTube-u), onda taj materijal ili linkove ka njemu može da postavi na stranicu predmeta. Nastavnici će se potruditi da što više informacija daju studentima, kako bi se izbegle bilo kakve nejasnoće po pitanju realizacije predmeta. Materijali na stranici predmeta će biti jasno organizovani kako bi se znalo na koji čas i nedelju nastave se odnose.

  Stranice predmeta  

 

  • Bodovi za prisustvo nastavi će biti podjenako vrednovani bez obzira na oblik nastave koji se sprovodi.
  • Ukoliko imate probleme prilikom pristupa stranicama predmeta, kontaktirajte kolege pomoću mejl adrese: rcfzp@singidunum.ac.rs.
E learning