Poštovane koleginice i kolege,

na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja Republike Srbije od 15.03.2020. godine, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija obustavlja sve oblike direktne nastave. Počev od srede, 18.02.2020., sve nastavne aktivnosti, provere znanja i konsultacije na Fakultetu će se sprovoditi isključivo korišćenjem elektronskih sistema, bez fizičkog prisustva studenata.

Osnova rada će biti stranice predmeta i platforma/aplikacija Google Handouts Meet. U nastavku se nalaze detaljna uputstva i video uputstva za korišćenje alata Handouts Meet. 

 • Za realizaciju nastave elektronskim putem predviđen je softver Hangouts Meet. Za upotrebu ovog sistema potreban je Gmail nalog. Na sledećim linkovima postavljeni su video tutorijali vezani za platformu Google Hangouts Meet koje su napravile kolege sa Univerziteta Singidunum iz Beograda.

Tutorijal namenjen nastavnicima   

Tutorijal namenjen studentima   

 

 • Nastava (predavanja i vežbe) će se odvijati prema definisanom rasporedu. Profesor će predavanje držati koristeći navedeni softver, a studenti će biti u mogućnosti da nastavu prate od kuće, nakon čega će nastavnik postaviti snimak predavanja na stranice predmeta.
 • Profesori i asistenti mogu da predavanja i vežbe snime unapred (pre svojih časova) i da snimljeni materijal postave na stranicu predmeta kao link ka Google Drive-u. U tom slučaju, nastavnici će materijale postaviti na stranicu predmeta do trenutka kada bi po rasporedu trebao da počne redovan čas, kako bi studenti mogli da odslušaju kompletno predavanje. Uz snimljeno predavanja, nastavnik studentima može da postavi i praktične zadatke koje studenti treba da urade u cilju uvežbavanja određenih tema sa predavanja.
 • Nastavnici će što više podsticati aktivnosti studenata kroz projekte, praktične zadatke, diskusije na forumima na predmetu itd. Svaki dodatni vid interakcije je dobrodošao.
 • U navedenom tutorijalu je i uputstvo za održavanje online časa u realnom vremenu. Ovaj način će posebno biti koristan za usmene odbrane projekata i ispita, kao i za održavanje interaktivne nastave.
 • Stranice predmeta, video materijali i mejl će biti osnovni način informisanja studenata za dati predmet. Ako profesor ili asistent ima dodatni video materijal (snimljen od ranije ili ima svoje materijale na YouTube-u), onda taj materijal ili linkove njemu može da postavi na stranicu predmeta. Nastavnici će se potruditi da što više informacija daju studentima, kako bi se izbegle bilo kakve nejasnoće po pitanju realizacije predmeta. Materijali na stranici predmeta će biti jasno organizovani kako bi se znalo na koji čas i nedelju nastave se odnose.

  Stranice predmeta  

 

 • Bodovi za prisustvo nastavi i aktivnost će biti regulisani redovnom aktivnošću studenata na stranicama predmeta, izradi praktičnih projekata, konsultacija putem mejla ili Hangout-a.
 • Konsultacije će se obavljati u već definisanim terminima i prema aktuelnom rasporedu. Razlika će biti u tome što studenti neće dolaziti na konsultacije, već će nastavnika ili saradnika kontaktirati putem Hangouts Meet-a (ili drugog sistema poput Skype-a, na zahtev profesora ili studenta). Kao i do sada, neophodno je da se student najavi ranije profesoru mejlom kako bi se mogla tačno isplanirati satnica video poziva (npr. 14:00h student 1, 14:20h student 2) i time izbegla situacija preklapanja poziva.
 • Ispiti i kolokvijumi se prebacuju na usmenu formu, korišćenje praktičnih projekata koje studenti brane, odgovaranje na pitanja itd. Strogo je zabranjeno sprovođenje kolokvijuma i ispita slanjem testa studentu.
 • Nastavnici će u narednih 14 dana na stranice predmeta postaviti materijale kojima nadoknađuju nastavu za dva propuštena dana nastave (16. i 17.03.2020.).
 • Ukoliko imate probleme prilikom pristupa stranicama predmeta, kontaktirajte kolege pomoću mejl adrese: rcfzp@singidunum.ac.rs.
E learning