U organizacija Departmana za poslovno pravo Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u sredu, 27.12.2017. godine održana je radionica na temu Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava – uslovi i način podnošenja predstavke.

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo

Radionicu je održao Bojan Karaklić, savetnik Odeljenja za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Državnog pravobranilaštva.

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo

Ispred organizatora, studente, prisutne goste iz sudstva, advokature i privrede pozdravio je prof.dr Velisav Marković, rukovodilac studijskog programa Poslovno pravo našeg Fakulteta.

DSC_2255

DSC_2254

DSC_2252