U Sloveniji je 25. i 26. septembra 2017. godine održana 26. Međunarodna konferencija elektrotehnike i računarstva „ERK 2017“.  U organizaciji Slovenačke sekcije IEEE i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, konferencija je održana u Kongresnom centru Bernardin u Portorožu.

Teme konferencije su bile: elektronika, računarstvo, telekomunikacije, multimedija, kontrolni sistemi, robotika, modeliranje i simulacija, prepoznavanje uzorka, snabdevanje energijom, biomedicinsko inženjerstvo, merenje, akustika i elektroakustika, didaktika i poseban deo – prezentacije studentskih radova.

Naučni radovi su prezentovani na slovenačkom i engleskom jeziku.

Učešće na konferenciji je uzela i MSc Jelena Kaljević, nastavnik Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija sa dva rada i to:

Implementation of features selection methods and oversampling technique in blended learning environment (čiji su autori Dimić Gabrijela, Kaljević Jelena, Rančić Dejan, Spalević Petar i Milić Dragiša)

Using Data Mining for essential oils classification (čiji su autori Radosavljević Dragana, Ilić Siniša, Kaljević Jelena, Spalević Petar i Milojević Svetomir).

20170928_111924Portoroz Jelena