U petak, 2. juna 2017. godine na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum održan je stručni skup na temu Bezbednosni aspekti migrantske krize na području kolubarskog okruga. 

Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo

U organizaciji Departmana za poslovno pravo našeg Fakulteta, na skupu su govorili predstavnici Policijske uprave, centara za socijalni rad, Opšte bolnice, Višeg javnog tužilaštva iz Valjeva, ali i gosti iz naše severne pokrajine – pokrajinski ombudsman i predsednik Višeg suda u Subotici, kao i dr forenzičke stomatologije.

Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo

Prisutne je ispred Fakulteta pozdravio doc. dr Marko Marković, prodekan za nastavu, a glavni organizator skupa i moderator bio je dr Dragan Obradović, profesor našeg Fakulteta i sudija Višeg suda u Valjevu.

Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo

O broju prijavljenih, krivičnim i prekršajnim prijavama protiv lica stranog porekla u svojstvu migranata, azilanata ili ekonomskih migranata govorio je Aleksandar Maričić ispred Policijske uprave Valjevo. Dr Danijela Pavlović, ispred Opšte bolnice u Valjevu, govorila je o načinima medicinskog zbrinjavanja i broju lica kojima su u poslednjih nekoliko godina bili potrebni različiti oblici lekarske pomoći.

Aleksandar Maričić, PU Valjevo Danijela Pavlović, Opšta bolnica Valjevo

Ispred zajedničkog centra za socijalni rad „Solidarnost“ govorila je Gordana Petković, koja je predstavila rad centra i osvrnula se na aspekat zaštite dece pogođene migrantskom krizom i njihovom zaštitom.  Ovom prilokom prestavljen je i delokrug nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Valjevu i navedeni neki najznačajniji procesi koji su uključivali migrante. Prezentaciju ovog tužilaštva pripremila je tužilac Dragana Marković.

Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo

O izazovima migrantske krize sa kojima se u mnogo većem obimu susreću u našoj severnoj pokrajini, govorio je Ferenc Molnar, predsednik i sudija Višeg suda u Subotici.

 Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo

 

Šire geografske aspekte migrantske krize, poput balkanske rute migranata i neke osnovne principe zaštite ljudskih prava i sloboda obrazložio je tročlani tim kancelarije Ombudsmana AP Vojvodine, na čelu sa dr Zoranom Pavlovićem, ombudsmanom – zaštitnikom građana.

Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo Zoran Pavlovic ombudsman Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo

Za kraj, neke od osnovnih principa forenzičke stomatologije, kao i metode otkrivanja starosti okrivljenih lica, otkrio je dr Strahinja Pavlović, master forenzike u stomatologiji.

Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo Strahinja Pavlovic Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo

Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo

Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo

Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo Dragan Obradović