Na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija 15. decembra 2017. godine održan je kurs iz korišćenja WordPress platforme, kome je pored studenata Fakulteta prisustvalo i nekoliko maturanata Srednje škole „17. septembar“ iz Lajkovca odeljenja elektrotehničar računara sa svojim odeljenskim starešinom.

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerzitet Singidunum Valjevo

WordPress je savremena platoforma za uređenje sadržaja koji se koristi za pravljenje veb sajtova, aplikacija i blogova. Ovaj sistem je danas izuzetno popularan, a koristi se na oko 30% sajtova koji danas postoje na vebu.

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerzitet Singidunum Valjevo

Polaznici ovog jednodnevnog kursa u trajanju od 6 sati, bili su studenti I, II i IV godine Fakulteta, studijskih programa Poslovni softverski sistemi i Turizam i hotelijerstvoFinansije i bankarstvo i Marketing i psihologija.

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerzitet Singidunum Valjevo

Studenti su na WordPress kursu imali priliku da nauče da samostalno instaliraju i konfigurišu platformu, naprave kompletan web sajt, kao i da razumeju kako se koriste teme, vidžeti i dodaci. Po završetku kursa, svi polaznici su dobili sertifikate. Kurs je održao profesor našeg Fakulteta, doc.dr Marko Marković.

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerzitet Singidunum Valjevo

WordPress je savremena platoforma za uređenje sadržaja koji se koristi za pravljenje veb sajtova, aplikacija i blogova. Ovaj sistem je danas izuzetno popularan, a koristi se na oko 30 odsto sajtova koji danas postoje na vebu.

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerzitet Singidunum Valjevo

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerzitet Singidunum Valjevo

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerzitet Singidunum Valjevo

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerzitet Singidunum Valjevo