Spisak studenata koji će ići u Beograd na konferenciju ,,FINIZ“ objavljen je na oglasnim tablama fakulteta. Polazak je planiran za petak, 04.12.2015. u 07:30h, a povratak iz Beograda je u 15:00h. Ostali detalji oko organizacije putovanja dostupni su na oglasnim tablama za sve četiri godine studija.