Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) “Odgovorni turista Valjeva“

Izborna praktična istraživanja u turizmu – publikacija

Autor Studenati III godine
Mentori Dr Ivana Damnjanović i Katarina Plećić, MA
Cilj istraživanja Značaj i doprinos istraživanja:

  • zaključci o potrebama i mogućnostima razvoja održivih oblika turizma na području grada Valjeva
  • doprinos donošenju odluka u vezi sa održivim razvojem destinacije i upravljanjem njom, načina unapređenja ili adaptiranja postojećih turističkih proizvoda
  • potencijalni korisnici: donosioci odluka na nivou grada, pružaoci turističkih i pratećih usluga i proizvoda, investitori u turističku privredu
  • rezultati dobijeni:
    • anketiranjem turističkih aktera (Turističke organizacije Valjevo, smeštajnih objekata, kulturnih ustanova), postojećih turista u gradu i lokalnog stanovništva;
    • ocenom održivosti destinacije na osnovu saradnje sa inostranim globalnim partnerom.