Odbrana Master rada studentkinje Jovane Blagojević na temu „Značaj interpretacije kulturnog nasleđa i primena storitelinga u cilju postizanja konkurentske prednosti i održivijih destinacija na primeru destinacije Valjevo (grad bolnica) nakon krize Covid-19“ održaće se u utorak 12.07.2022. godine u 11:30h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.

Odbrana Master rada studentkinje Nevene Brkušanin na temu „Marketing u farmaceutskoj industriji i njegov uticaj na finalnog potrošača“ održaće se u utorak 12.07.2022. godine u 12:00h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.