• Dana 10.12.2019. godine u 12 časova, u prostoriji A13 na prvom spratu Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija, student Nemanja Radojević, broj indeksa 810120/2018, pristupiće odbrani master rada na temu „Nematerijalna motivacija kao instrument upravljanja ljudskim resursima u sistemu odbrane u Vojsci Srbije“. Članovi komisije su: doc. dr Ivana Damnjanović, predsednik komisije; prof. dr Filip Đoković, mentor
  • Dana 10.12.2019. godine u 12.30 časova, u prostoriji A13 na prvom spratu Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija, student Đorđe Marić, broj indeksa 810112/2018, pristupiće odbrani master rada na temu „Ocenjivanje profesionalnih vojnih lica i civilnih lica u Ministarstvu Odbrane i Vojsci Srbije“. Članovi komisije su: doc. dr Ivana Damnjanović, predsednik komisije; prof. dr Filip Đoković, mentor