Odbrana Master rada studenta Ane Petrović (broj indeksa: 810022/2018) na temu „Edukativna uloga video igara kod dece školskog uzrasta“ je zakazana za četvrtak 06.05.2021. godine u 11:30h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija(I sprat, sala A13).