Odbrana master rada studenta Nenada Lukića (broj indeksa: 810261/2018) na temu „Platforma za učenje na predmetu tehnika i tehnologija“ je zakazana za ponedeljak 09.11.2020. godine u 13:30h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija (I sprat, sala A13).