Odbrana Master rada studenta Nikole Pantića (broj indeksa: 810106/2017) na temu „Razvoj informacionog sistema za organizaciju turnira u malom fudbalu“ je zakazana za četvrtak 05.11.2020. godine u 13:30h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija. (I sprat, A13).