Odbrana master rada kandidata Igora Selakovića – na temu: „Ekstenzija brenda voda-voda: plasman novog proizvoda „IQ“ na inostrano tržište“, održaće se 21.12.2023. u 13.15h.