Odbrana Master rada studenta Nikole Nikolića (broj indeksa: 810067/2018) na temu „Razvoj održivog turizma u Republici Srbiji kroz istorijsku analizu: Poređenje sa razvojem u Sloveniji“ je zakazana za utorak 08.09.2020. godine u 14h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija (I sprat, A13).