Odbrana Master rada studentkinje Jovane Selaković na temu „Uloga medicinske sestre u zbrinjavanju akutnog abdomena u prehospitalnim uslovima“ održaće se u sredu 05.10.2022. godine u 16:30h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.