Odbrana Master rada studentkinje Marije Stanković na temu „Granice i narušavanje granica u psihijatriji – etički i zakonodavni aspekti“ održaće se u sredu 14.09.2022. godine u 18:00h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.