Odbrana Master rada studentkinje Marije Milovanović na temu „Uticaj edukacije roditelja na ishranu predškolske dece“ održaće se u ponedeljak 19.09.2022. godine u 14:00h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.