Odbrana Master rada studenta Dejana Đurović na temu „Izbor i primena optimalnog telematskog sistema u drumskom saobraćaju“ , održaće se u ponedeljak 27.12.2021. u 13:30 h u sali na I spratu – Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.