Odbrana Master rada studentkinje Jelene Šutulić na temu „Rehabilitacija pacijenata sa hroničnim lumbalnim bolnim sindromom“ održaće se u ponedeljak 12.09.2022. godine u 12:30h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.