Odbrana Master rada studentkinje Bojane Bogdanović na temu „Značaj diferenciranog marketinga na poslovnom tržištu telekomunikacija – studija slučaja Telekom Srbija a.d.“ održaće se u četvrtak 16.12.2021. godine u 13:30h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.