U sredu, 11. aprila 2018. godine u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Šapcu održana je prva od dve radionice namenjene medicinskim sestrama zaposlenim u Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Šapcu.

Radionicu na temu Očuvanje zdravlja medicinskih sestara – ergonomija na radnom mestu održala je doc. dr sci Jadranka Stričević, u organizaciji Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerziteta Singidunum i Centra za stručno usavršavanje Šabac.

dav

Profesorka Stričević, stručnjak iz oblasti ergonomije, gostujući je profesor sa Fakulteta zdravstvenih nauka (Fakulteta za zdravstvene vede), Univerziteta u Mariboru, Slovenija.

Tokom radionice medicinske sestre su upoznate sa osnovama ergonomije na radnom mestu, načinima za izbegavanje opterećenja prilikom rada sa teretom i načinima za pravilno rukovanje istim u cilju izbegavanja povreda. Pored teorijskog dela radionice, polaznice su mogle da se na praktičan način upoznaju sa vežbama koje omogućavaju rasterećenje kičme i smanjenje bola u lumbalnom i vratnom delu.

sdr

Naredna radionica će biti održana 18. aprila 2018. godine sa fokusom na opterećenje radnika koji veći deo svog radnog vremena provode za računarom.