Poslovni inkubator Valjevo našeg Fakulteta u novembru je počeo realizaciju projekta Osnivanje laboratorije za digitalnu fabrikaciju koji se tokom 6 meseci sprovodi u okviru Poslovnog inkubatora i Regionalnog inovacionog startap centra.

Prvu obuku na temu 3D modelovanja u Blender-u pohađalo je oko 60 polaznika uključijući i studente našeg studijskog programa Poslovni softverski sistemi.

3d lab

Druga obuka u okviru projekta – Tehnologije digitalne fabrikacije koju sprovodi Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu počela je prvom radionicom održanom 25. decembra 2020. godine koja je realizovana onlajn.

Oko 30 polaznika imalo je priliku da sazna više o:

  • oblastima i načinima primene 3D štampe – od automobilske i građevinske industrije do medicine (tkiva, replike organa, hirurški instrumenti, veštački udovi i rekonstrukcije kostiju),
  • materijalima koji se koriste – metali, različite plastike, kao i ekološki (alge i reciklirane sirovine) i neki nesvakidašnji poput štampe hranom (mesom),
  • softverskim alatima i uređajima za 3D štampu i naravno
  • samoj tehnici 3D štampe – konverzija digitalnog modela u fizički 3D objekat dodavanjem materijala po slojevima.

Druga radionica održava se 17.02.2021. putem Zoom platforme, dok će naredne radionice koje podrazumevaju praktičnu upotrebu 3D štampača biti realizovane u prostorijama Poslovnog inkubatora.

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za proces 3D štampe koji zahteva značajno više tehničkih znanja od klasičnog procesa štampe. Nakon obuke, polaznici će biti u stanju da samostalno pripremaju trodimenzionalne modele za štampu i razumeju način korišćenja profesionalnog 3D štampača.

Screenshot 2020-12-25 17.21
Screenshot 2020-12-25 17.44
Screenshot 2020-12-25 18.57

Osnivanje laboratorije se realizuje zahvaljujući projektu Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA), radi na jačanju partnerstava između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta samouprava, a u skladu sa lokalnim potrebama.

Značaj projekta

Značaj projekta Osnivanje laboratorije za digitalnu fabrikaciju ogleda se u tome da svim ciljnim grupama ponudi mogućnost slobodnog korišćenja opreme za 3D štampu, sticanje potrebnih znanja koja će im pomoći da prođu kroz ceo proces od ideje do komercijalizacije krajnjeg proizvoda, mentorsku podršku, priliku da se priključe ovoj oblasti, naprave novi proizvod i komercijalizuju ga. Na taj način se direktno pristupa rešavanju problema koji predstavljaju prioritete poziva: podrška mladim talentima i izvrsnosti i podrška grupama građana u riziku od siromaštva i društvene.

Ciljne grupe kojima se projekat obraća su mladi – učenici srednjih škola i studenti, stanari Poslovnog inkubatora, ostali pojedinci sa inovativnim idejama i druge oganizacije civilnog društva.

Sticanje novih znanja i veština iz oblasti 3D štampe daje izvanrednu mogućnost za poboljšanje inovacionog kapaciteta i pružanje prilike za stvaranje novih radnih mesta.

DSC_0511
DSC_0541

Aktivnosti za korisnike

Osnivanje Laboratorije i njeno integrisanje u inovaciono okruženje Valjeva, zahteva primenu adekvatnih metoda – transfer znanja i dobrih praksi od eksperata angažovanih na projektu i insitutucija poput Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, simulacije realnih situacija, rada na praktičnim projektima, proučavanju studija slučaja, umrežavanju ciljnih grupa između sebe i sa poslovnim okruženjem.

Tokom narednih dana planirano je sprovođenje Dana otvorenih vrata u cilju informisanja zainteresovanh polaznika. Polaznici će imati mogućnost da prisiutvuju obukama i radionicama na sledeće teme:

  1. 3D modelovanje,
  2. Tehnologija digitalne fabrikacije,
  3. Open lab robotics i
  4. Komercijalizacija proizvoda 3D fabrikacije.

Nakon završenih obuka, biće održana završna konferencija koja sumira aktivnosti i na kojoj će biti predstavljeni nabolji radovi učesnika.

3D štampač4
3D štampač1

Svi korisnici Otvorene laboratorije za digitalnu fabrikaciju koji budu razvili kvalitetnu ideju/prototip i koji žele da osnuju svoj startap, na raspolaganju će imati i ostale usluge Poslovnog inkubatora (radni prostor, računarska oprema, mentorstvo u započinjanju biznisa itd.)

Cilj inkubatora je pružiti različite vidove podrške početničkom preduzetništvu mladih, a sa ciljem da studente i druge zainteresovane podstakne na razvoj inovativnog i preduzetničkog duha osnivanjem sopstvenih preduzeća i primenom znanja stečenih tokom studija.

Regionalni-inovacioni-startap-centar-Valjevo4
DSC_0419

O Inkubatoru

Poslovni inkubator Valjevo spada u kategoriju inkubatora koji podržavaju samozapošljavanje i prvi je osnovani inkubator na području Kolubarskog i Mačvanskog okuga. Do sada realizovane brojne aktivnosti rezultirale su osnivanjem Regionalnog inovacionog startap centra u prostoru inkubatora čime su inkubator i njegovi stanari stekli neophodne uslove za rad – unapređenje usluga, zajednički prostor za rad, sala za sastanke, sada za konferencije i prostor za odmor.

Kroz veliki broj obuka, radionica i događaja koji su do sada organizovani (samo u 2019. godini, u Poslovnom inkubatoru održano je oko 500 časova u okviru radionica i obuka), uspostavljena je saradnja sa značajnim brojem udruženja, osnovnih i srednjih škola fakulteta, preduzeća, pojedinaca, drugih poslovnih inkubatora u Srbiji. Kao učesnik EUBID projekta za jačanje kapaciteta poslovnih inkubatora koji sprovodi Ministarstvo privrede i EU, 2019. godine naš inkubator je dobio nagradu za najbolji inkubator u razvoju u Republici Srbiji.

3D štampač3
3D štampač2
DSC_0889
DSC_0425