Drugi kolokvijum će se održati u ponedeljak, 30. maja 2016. godine u 16h u kabinetu S38.

Popravni prvi kolokvijum će se održati u ponedeljak, 6. juna 2016. godine u 16h u kabinetu S38.

Popravni drugi kolokvijum će se održati u petak, 10. juna 2016. godine u 10h

u kabinetu S38.