U decembru 2021. godine je objavljena nova knjiga u izdanju našeg fakulteta pod naslovom Održivi turizam: Na putu ka budućnosti.
Autor knjige koja je usvojena i kao udžbenik u oblasti turizma i hotelijerstva na našem fakultetu je doc. dr Ivana Damnjanović. Njeno deceniju i po dugo iskustvo u nastavi na našem fakultetu i na
univerzitetima širom Evrope je omogućilo da napiše knjigu sa primarnim fokusom da omogući kvalitetno, upotrebljivo i zabavno iskustvo učenja za svoje studente, ali i studente širom regiona. U tome je ključni značaj imalo njeno aktivno učešće u radu 5 globalnih, uticajnih organizacija koje se bave održivim turizmom. Šta kaže autor o tome šta ovu knjigu čini specifičnom?

Zašto tema održivog turizma?

Jer nijedna druga oblast nije u tolikoj meri direktno ili posredno povezana sa svakim aspektom života na Zemlji. Turizam ima moć da menjajući sebe menja i ceo svet na bolje.

Za koga je ova knjiga?

Primarna namena je da one na kojima počiva budućnost turizma opremi uvidima i alatima uz pomoć kojih ćemo turizam moći da nazivamo odgovornim, poželjnim i održivim. Može biti od koristi i akademskoj i naučnoj zajednici, preduzetnicima, organizacijama, donosiocima odluka u sferi turizma, te opštoj javnosti.

Koji je obuhvat?

Zbog kompleksne prirode turizma i održivosti, ova knjiga je obuhvatila osnovne koncepcije kako bi omogućila razumevanje održivog turizma u savremenom kontekstu. Ipak, u najavi je sledeće izdanje.

Kako je organizovana?

Teme poglavlja su poređane sa ciljem lakšeg razumevanja održivosti u turizmu i primenu njegovih principa kroz razne alate. U tome pomažu i 20 studija slučaja dobre i loše prakse.
Kartice/ obeleživači olakšavaju pretraživanje i usvajanje materije. Zadaci čine knjigu interaktivnim obrazovnim sredstvom. Čak 100 zadataka koji su integrisani u edukativne materijale uvodi čitaoce u različite teme povezane sa održivim turizmom, navodi na razmišljanje o njima, podstiče da iskoriste određene koncepcije, ili sumira znanje.
Sekcija „Šta znam/ umem“ služi kao lista za proveru usvojenih znanja. Sekcija „Za dalja istraživanja“ olakšava kontinuirano praćenje dešavanja u turizmu. Mali rečnik pojmova omogućava sumiranje viđenja kroz prostor za beleške.

 

Book - Front cover