U maju 2022. godine objavljena je knjiga u izdanju Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum pod nazivom Nega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije, autora dr Bojana Nikolića, docenta našeg Fakulteta.

Udžbenik je namenjen studentima smera Sestrinstvo i predstavlja osnove hirurškog znanja koje će kasnije moći da koriste u svojoj medicinskoj praksi. Predstavlja osnove teorijskog znanja na osnovu kojeg će moći kasnije tokom praktičnog rada znati zašto i zbog čega se neke hirurške procedure rade, koji im je cilj i koja je dobrobit samog pacijenta.

Sastoji se iz dva dela – Opšteg i Specijalnog. U Opštem delu su opisane opšte teorijske definicije i stanja koje su neophodne za dalja izučavanja i rad na različitim hirurškim odeljenjima koja svaka pojedinačno imaju svoje karakteristike. U Specijalnom delu su opisane teorijske osnove po sistemima organa ljudskog organizma hirurških stanja a samim tim i hirurške osnove potrebne za rad na specijalizovanim odeljenjima bolesti različite etiologije. Uz stečeno znanje osnovnih hirurških principa i definicija rad i praksa studenata i budućih zdrastvenih radnika će biti dosta lakši zbog razumevanja i shvatanja suštine praktičnih procedura.

Knjiga se može besplatno preuzeti sa – link-a

NEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA SA OSNOVAMA HIRURGIJE 900