U četvrtak, 28. marta 2019, na našem Fakultetu po treći put za redom obeležena je Svetska nedelja dula. Od 2011. godine, širom sveta period od 22. do 28. marta posvećuje se ovom plemenitom zanimanju.

U okviru ovogodišnje manifestacije psihološkinje, psihoterapeutkinje i dule, Slađana Živković i Branislava Piper, održale su predavanje “Emotivna podrška na porođaju” studentima i studentkinjama studijskog programa Sestrinstvo, u okviru predmeta Medicinska i razvojna psihologija i Etika u zdravstvu sa zakonodavstvom. Studentkinje i studenti su se upoznali sa najsavremenijim praksama u svetu i novinama u pristupu činu donošenja novog života na svet, gde se stručno nadgledanje porođaja vraća u nadležnost babica ili primalja.

AMJ

Naše gošće su govorile o emotivnom stanju u kome se porodilje nalaze tokom jednog od najznačajnijih događaju u životu žene – rađanju bebe, ali, možda i na prvom mestu, rađanju majke. Takođe,
govorile su o uticaju kako unutrašnjih, tako i spoljašnjih faktora, sredine i okruženja u kojima se porođaj odvija, na emotivno stanje porodilje.

TG_1god
Tokom predavanja osvetljen je novi „ugao gledanja“ na proces rađanja, bez uvođenja nepotrebnih medicinskih intervencija, kada se porodilji dozvoljava da vodi i prati svoj porođaj na osnovu senzacija koje joj njeno telo šalje, a uz pomoć pratnje koju sama odabere – supruga, dule ili osobe u koju ima poverenje.

Ovom prilikom članice udruženja Dule Srbije zahvaljuju se profesorki Aleksandri Jovanović Magyar i profesoru Tomislavu Gajiću na ustupljenom vremenu i podršci u obeležavanju Svetske nedelje dula.