Svetski dan zdravlja koji se obeležava 7. aprila kao jedan od najznačajnijih datuma u Kalendaru javnog zdravlja, obeležen je i na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum. Ovogodišnji slogan Svetskog dana zdravlja glasio je „Da gradimo zdraviji svet”.

Dostupnost zdravstvene zaštite je jedno od osnovnih prava svakog čoveka. Nejednakosti u zdravlju predstavljaju značajan javno zdravstveni problem i posledica su nejednakih životnih mogućnosti, kako u porodici i lokalnoj zajednici tako i na radnom mestu. Svetska zdravstvena organizacija ističe da je unapređenje zdravlja moguće primenom zdravih stilova života i smanjenjem faktora rizika po ljudsko zdravlje. Jednako je važno razvijati zdravstveni sistem i omogućiti dostupnost zdravstvene zaštite svakom pojedincu.

3 (1)
1 (1) (1)

Obeležavajući ovaj važan dan na Departmenu za zdravstvo, nastavnici Zdravstvene nege Nikola Savić i Marijana Milošević realizovali su zdravstveno-vaspitnu radionicu „Uticaj endogenih i egzogenih faktora na zdravlje ljudi u toku pandemije COVID-19“.

2 (1) (1)

U aktivnostima su učestvovali su studenti podeljeni u tri grupe, a radionicu su pratili online putem Google Meet platforme i studenti iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Tokom rada sa studentima, demonstrirane su i primenjene komunikacione i strategije sticanja veština – metode treninga u zdravstveno vaspitnom radu u cilju očuvanja i unapredjenja zdravlja stanovništva u toku aktuelne pandemije.

4 (1)