U četvrtak, 10. oktobra na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija obeležen je Svetski dan mentalnog zdravlja, ove godine posvećen prevenciji samoubistva.

Studenti su radili kratki Kahoot test posvećen mitovima i zabludama o ovom ozbiljnom problemu, a zatim dobili zelene mašnice kao obeležje ovog dana i bombone kao podsetnik da telesno i mentalno zdravlje nije moguće odvojiti.

Dan mentalnog zdravlja 3 2019

U nastavku obeležavanja ovog dana studenti i nastavnici Fakulteta prisustvovali su predavanju prof. dr Leonida Lazebnika, sa Moskovskog državnog Univerziteta za medicinu i stomatologiju koji je održao predavanje na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Prof. dr Leonid B. Lazebnik je profesor odeljenja za OPD Moskovskog državnog univerziteta za medicinu i stomatologiju, glavni urednik časopisa eksperimentalne i kliničke gastroenterologije, Predsednik gastroenteorološkog društva Rusije i Potpredsednik Ruskog naučno-medicinskog društva interne medicine.

Tema predavanja profesora Lazebnika je bila „Gastrointestinalni lekovi – nova saznanja“, a naši studenti imali su priliku da se upoznaju sa novinama u naučno-istraživačkom radu u oblasti gastroenterologije i farmakoterapije.

Dan mentalnog zdravlja 2019

Profesor Lazebnik predstavio je svoje međunarodno iskustvo u ovoj oblasti i sa brojnim prisutnim studentima i profesorima podelio detalje iz svog profesionalnog delovanja. Takođe, govorio je o zloupotrebi određenih grupa lekova i na koji način to utiče na gastrointestinalni sistem, ali i na opšte zdravlje ljudi.

Dan mentalnog zdravlja 2019 (2)

 

Predavanju su prisustvovali brojni studenti studijskih programa Sestrinstvo i Fizioterapija, ali i studenti sa drugih programa. U ime Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo, skupu se obratila prof. dr Branka Stamatović Gajić, zahvalivši se na pozivu, iscrpnom predavanju i budućoj saradnji sa kolegama iz Moskve.

Predavanju profesora Lazebnika su prisustvovali i nastavnici i predavači dr Branka Miholjčić, dr Marija Mladenović, Nikola Savić, Marijana Milošević i dr Dragica Dimitrijević.

Dan mentanog zdravlja 2019