Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se u celom svetu svake godine 12. maja, u spomen na rođenje Florens Najtingel, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Ovogodišnja tema definisana je pod sloganom „Sestrinstvo – glas koji vodi – vizija zdravstene budućnosti“.

Tokom borbe sa pandemijom COVID-19 zdravstveni sistemi i zdravstvena zaštita, globalno su se našli pred velikim izazovom. Tokom 2021. godine Međunarodno veće sestara skreće pažnju na značaj medicinskih sestara-tehničara, na njihov delokrug rada u zdravstvenom sistemu kao i potrebu za ulaganjem u profesiju medicinskih sestara i njihovo obrazovanje na akademskom nivou.

Kao najbrojniji zdravstveni radnici, moraju se aktivno uključiti u buduća planiranja zdravstvene zaštite na svim nivoima, kako bi se ostvarili Ciljevi održivog razvoja (SDG) do 2030. godine.

DSC_7251 (1)

Na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu, takođe je obeležen Međunarodni dan medicinskih sestara, sa ciljem da se stavi akcenat na ovu humanu i veoma važnu profesiju.

Program je započet Sestrinskom zakletvom, koju je pročitala studentkinja prve godine Anđela Đerić. U ime Poslovnog i Zdravstvenog departmana, prisutne studente, nastavnike i saradnike, pozdravile su Doc.dr Jelena Kaljević i Doc.dr sci. med. Marija Mladenović.

DSC_7264 (1)

Master nastavnik Zdravstvene nege, Nikola Savić, govorio je o istorijskom razvoju sestrinstva i inovacijama u obrazovanju zdravstvenih radnika, kao i o važnosti akademskog obrazovanja medicinskih sestara. Na kraju programa, student master studija, Diplomirana medicinska sestra Ana Nikolić Lazić, saradnik u nastavi, pročitala je zahvalnicu prisutnim gostima, socijalnim partnerima i saradnicima iz nastavnih baza.

DSC_7295 (1)

Predsednik Fakulteta, prof. dr Olivera Nikolić, podelila je sa prisutnima informacije u vezi sa pozivima za saradnju sa partnerskim Univerzitetima iz Nemačke, Slovenije i drugih država.

DSC_7290 (1)

DSC_7277 (1)

DSC_7319 (1)

Izveštaj televizije Marsh o obeležavanju Dana sestrinstva