Ispiti u oktobar 2 ispitnom roku iz predmeta: Kvantitativne metode, Ishrana i zdravlje, Principi ishrane i rekreacije, Međunarodno privatno pravo, Obligaciono pravo, Pravo intelektualne svojine, Građansko-procesno pravo će se održati u utorak, 10.10.2017. u 13h u velikom amfiteatru A1-42.

Pismeni deo ispita (kolokvijumi) u oktobar 2 ispitnom roku iz predmeta: Poslovna informatika i Primenjeni informacioni sistemi će se održati u utorak, 10.10.2017. u 13h u računskoj učionici Ru32.