Zaposleni studenti koji nisu u mogućnosti da u redovnom terminu izađu na polaganje kolokvijuma, mogu se javiti predmetnom profesoru za informacije o popodnevnom terminu koji je predviđen za održavanje kolokvijuma.
Ukoliko ste propustili termin redovnog i popravnog kolokvijuma, kolokvijum možete ponovo raditi u nedelji za popravne kolokvijume.
Napomena: ne definišu se pojedinačni termini za svakog studenta, već samo jedan poslepodnevni termin za zaposlene.