U četvrtak 23.03.2017. godine gostujući profesor našeg fakulteta, Prof. dr Wolfgang Fuchs sa partnerskog univerziteta DHBW Ravensburg, Nemačka, održaće predavanje na temu Kvalitet usluga. Predavanje je namenjeno svim studentima i zainteresovanim kolegama profesorima, a posebno svim studentima IV godine studija i studentima na programu Turizam i hotelijerstvo I-IV godine. Svi navedeni studenti će biti u obavezi da uzmu aktivno učešće u ovoj jedinstvenoj obrazovnoj prilici, a u okviru pojedinačnih odgovarajućih predmeta o čemu će biti objavljena dodatna obaveštenja.

Predavanja i interaktivne radionice na engleskom jeziku će biti održane u periodu od 15h do 19.30h sa pauzama.