Prvi kolokvijum iz Međunarodnog javnog prava održaće se u sredu 09.11.2016.godine u 13 časova

Termin za zaposlene studente je 09.11.2016. godine u 16 časova.