Od školske 2016/2017. godine nastava engleskog jezika održavaće se u okviru pet grupa koje su formirane u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom (CEFR) za strane jezike. Shodno prethodno stečenim znanjima i veštinama, svi studenti su raspoređeni u pomenute grupe. Na taj način se nastava u skladu sa savremenim obrazovnim principima prilagođava potrebama svakog studenta kako bi se ostvario što bolji obrazovni učinak.

O rasporedu grupa, studenti se mogu informisati putem spiskova koji su izloženi na drugom spratu fakulteta (kancelarije 26 i 27).