Obaveštavaju se svi studenti IV godine da su, u skladu sa studijskim programom, u obavezi da obave stručnu praksu za koju dobijaju 6 ESPB bodova. S tim u vezi potrebno je da uzmu uput za stručnu praksu. Ukoliko istu ne obave do kraja školske godine moraće u sledećoj školskoj godini da plate za neobavljenu praksu prema broju ESPB bodova u skladu sa ugovorom..