Prvi kolokvijum iz predmeta Patologija održaće se u četvrtak 07.11.2019. godine u 15 časova.