Poštovani studenti, molimo Vas da se putem Rasporeda ispita informišete o novim terminima pojedinih ispita u septembarskom i oktobarskom roku, budući da je došlo do korigovanja nekih termina. Promenjeni termini u rasporedu su označeni crvenom bojom.